Artikelen

Aanmelden als lid van VV Nederhorst
Afdeling


Invalid Input
Voorletters
Invalid Input
Roepnaam (*)
Invalid Input
Achternaam (*)
Please let us know your name.
Geslacht (*)

Invalid Input
geboortedatum (*)
Invalid Input
Geboorteplaats
Invalid Input
Straat (*)
Invalid Input
Huisnummer (*)
Invalid Input
Postcode (*)
Invalid Input
Woonplaats (*)
Invalid Input
Nationaliteit (*)
Invalid Input
Telefoon
Invalid Input
Mobiel
Invalid Input
Email (*)
Please let us know your email address.
Eerder lid geweest van een voetbalclub?

Invalid Input
Naam vorige vereniging
Invalid Input
Datum beëindiging vorige vereniging
Invalid Input
Nieuwe leden, indien meerderjarig, dienen zich bij aanmelding te legitimeren. Dit vindt plaats door een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort of identiteitskaart) aan het inschrijfformulier toe te voegen. Nieuwe leden die op 31 december van het jaar waarin inschrijving plaats vindt 11 jaar of ouder zijn dienen tevens een recente pasfoto bij dit inschrijvingsformulier te voegen t.b.v. de spelerspas. Deze spelerspas is verplicht voor het spelen van officiële wedstrijden. Het verenigingsjaar loopt van 1 juli tot en met 30 juni. Opzegging kan uitsluitend schriftelijk geschieden t.a.v. de leden-administratie. Wanneer u het lidmaatschap gedurende het verenigingsjaar opzegt bent u in ieder geval de contributie verschul-digd in het half jaar waarin de opzegging geschiedt. Hierbij worden de datums 31 december en 31 mei gehanteerd. Zegt u na deze datums op dan bent u automatisch de contributie over het volgend half jaar (1/1 t/m 30/6 of 1/7 t/m 31/12) verschuldigd. Om de contributie te voldoen bestaat de mogelijkheid de v.v. Nederhorst te machtigen deze automatisch van uw rekening af te schrijven. Gaat u niet tot machtiging over dan wordt € 10,= administratiekosten per contributiejaar in rekening gebracht. Bovendien is de contributie dan vooraf in één keer over het gehele seizoen verschuldigd. Indien u geen gebruik maakt van de automatische incasso zal een contributienota aan het begin van ieder seizoen aan u verstuurd worden.
Automatische incasso (*)

Invalid Input
Bankrekening nummer (IBAN) (*)
Invalid Input
Tenaamstelling rekening (*)
Invalid Input
Ondergetekende verleent bij gegeven toestemming voor automatische incasso hierbij tot wederopzegging aan vv Nederhorst te Nederhorst den Berg om van zijn/haar genoemde rekening de in een seizoen verschuldigde contributie, eventuele boetes of andere verschuldigde bedragen af te schrijven wegens lidmaatschap van vv Nederhorst dan wel van zijn/haar kind. Voor de hoogte van de contributie verwijs ik u naar het menu Club|Lidmaatschap op onze website.