“Hebben we genoeg scheidsrechters voor alle wedstrijden?”

Het is een elke week terugkerende vraag, ook bij vv Nederhorst. Er zijn steeds minder scheidsrechters beschikbaar voor het leiden van de voetbalwedstrijden. In de toekomst zal dit tekort, net als bij veel andere verenigingen zo is de verwachting, steeds groter worden. Maar, het gaat niet alleen om het aantal beschikbare scheidsrechters, het gaat zeker ook om de kwaliteit. Actie is geboden. Vandaar dit plan. In dit arbitrageplan is een weergave geschetst van de huidige situatie zoals deze op dit moment geldt op scheidsrechtersgebied voor de vv Nederhorst. Vervolgens zijn er een aantal doelstellingen geformuleerd en wordt er aandacht besteed aan werving, begeleiding, opleiding en behoud van de verenigingsscheidsrechter. We hopen met de uitvoering van dit plan een oplossing te bieden voor het tekort aan scheidsrechters bij vv Nederhorst. De samenstellers richten zich in dit plan in eerste instantie op de jeugd. In een later stadium zal ook de seniorenafdeling in het plan worden opgenomen.

PDF klein