“DE NEDERHORST NORMEN”

We hebben een kleine en gezellige voetbalclub. Binnen onze club krijgen we dagelijks te maken met geschreven en ongeschreven regels en voorschriften. De ongeschreven regels zijn vaak terug te voeren tot algemeen geldende normen en waarden. Ook binnen een vereniging als VVN hebben we natuurlijk met normen en waarden te maken. Veelal gaat het dus om regels die eigenlijk zo vanzelfsprekend zijn dat je ze niet op papier hoeft te zetten. Toch lijkt het handig als vereniging kenbaar te maken welke normen en waarden binnen de club gelden. Wat je hieronder te lezen krijgt is een samenvatting van een “gedragscode” zoals die door het bestuur van VVNederhorst in 2007 al is vastgesteld.

De normen en waarden zijn vooral gebaseerd op respect , voor trainers , medespelers, begeleiders, scheidsrechter, grensrechter , bestuursleden, tegenstander , eigenlijk dus voor iedereen. Maar ook eisen wij respect voor andermans spullen , vernielingen zijn volstrekt uit den boze! Respect lijkt een toverwoord , wat bedoelen wij daar eigenlijk mee? Niet alleen ontzag maar vooral het accepteren van opvattingen van iemand anders waar je het eigenlijk niet mee eens bent.

Let wel, voetballen doe je in de eerste plaats voor je plezier , winnen is leuk , maar ook verliezen is op z’n tijd onvermijdelijk. Ga daar altijd op een sportieve manier mee om.

Voor de trainingen en wedstrijden gelden een aantal specifieke regels. Wij verwachten eigenlijk dat iedereen elke training aanwezig is. Er zijn mensen die op je rekenen en bovendien is de training ook gewoon leuk. Verder moet je altijd op tijd komen , de afspraken nakomen en bij verhindering tijdig afmelden bij je leider. Realiseer je dat je aan een teamsport doet , dus zorg ervoor dat je alleen in bijzondere gevallen afzegt. Bedenk dat je zelf ook enorm baalt als medespelers niet op komen dagen!

Dikwijls worden er verschillende materialen (shirt/trainingspak) via sponsors ter beschikking gesteld. Ga daar zuinig mee om. VVN wil er graag langer gebruik van maken.

Na de trainingen en wedstrijden verwachten wij dat iedereen gaat douchen. Maak dankbaar gebruik van onze accommodatie , het is wel zo hygiënisch. Laat de kleedkamer na de trainingen en wedstrijden netjes achter . Als er een schoonmaakschema wordt opgesteld moet je die nakomen.

In het team verwachten wij dat je elkaar steunt , niet dat je elkaar de grond in boort. Wees vooral positief tegen elkaar , zelfs na blunders , nederlagen en meer van dat soort “rampen”. Pesten willen we helemaal niet meemaken. Dat hoort niet in een voetbalteam thuis , eigenlijk hoort het helemaal niet! Realiseer je dat een team nooit uit elf geweldige voetballers bestaat. Ook de mindere voetballer krijgt bij VVN de ruimte om zijn/haar hobby te beoefenen.

In een vereniging moet een boel werk verricht worden. Als je eens gevraagd wordt ergens aan mee te helpen (scheidsrechter bij de pupillen , assisteren bij toernooien ect.) wees dan positief en help mee. Ook in en rond ons clubgebouw moet nog wel eens wat gedaan worden. Bedenk dat samenwerking binnen een vereniging erg belangrijk is. Gooi het afval in de bakken , ruim je eigen spullen in de kantine op , maak je schoenen buiten even schoon. In de kantine mag je niet met voetbalschoenen komen , dat doe je thuis waarschijnlijk ook niet. Zet je fiets indien mogelijk in het fietsenrek en de voetbaltas in de hal van de kantine.

Als je dit leest zal menigeen denken; wat een onzin , dat hoef je toch niet op papier te zetten!. Natuurlijk gaat het meestal goed binnen onze club , maar toch leert de ervaring dat kennelijk niet iedereen van deze regels op de hoogte is. Eigenlijk willen we hiermee nog eens onder de aandacht brengen hoe wij als bestuur tegen deze zaken aankijken. En als we het dan hebben over regels horen daar vanzelfsprekend maatregelen en sancties bij. Daar zullen we het nu niet over hebben. Voldoende is het besef dat maatregelen mogelijk zijn. In voorkomende gevallen zal het bestuur van VVN daar besluiten over nemen.

Samen houden we het gezellig bij VVN!