Sporten doe je voor je plezier. Onze club, Voetbalvereniging Nederhorst wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten, culturele achtergrond, sekse of leeftijd. Om dit mogelijk te maken hebben we in de praktijk ondervonden dat het nodig is een aantal regels met elkaar af te spreken hoe we met elkaar omgaan. Dit heeft geleid tot deze gedragscode die we in de praktijk willen hanteren en als leidraad willen gebruiken om goed met elkaar om te gaan. Ook is het bedoeld voor onze leden en andere belanghebbenden bij onze vereniging om hierin terug te vinden wat er van haar/hem verwacht wordt maar ook wat zij/hij van de vereniging mag verwachten. We hebben tenslotte te maken met een groot aantal mensen op een klein terrein, in een relatief kleine omgeving waar de opvatting van individuen over de wijze waarop je met elkaar omgaat niet voor iedereen dezelfde zijn. Daarom vinden we het als voetbalvereniging belangrijk deze vast te leggen in een document. Dit document is niet statisch. Het bestuur van voetbalvereniging Nederhorst pretendeert niet dat het met dit document in de hand alle regels zo goed heeft omschreven dat het de komende jaren op het gebied van gedragsregels kan doorstaan. Het is een dynamisch document dat telkens zal worden getoetst aan de dagelijkse praktijk en dat zal worden aangepast indien de praktijk hier om vraagt. Ook op dit terrein zitten we als vereniging in een leercurve.

PDF klein