Hieronder kunt u het beleidsplan vinden met betrekking tot de selectie van VV Nederhorst. Dit selectieplan wordt iedere 2 seizoenen geevalueerd en waar nodig aangepast.

Bekijk VV Nederhorst Selectieplan (S16/17 - 17/18)

“DE NEDERHORST NORMEN”

We hebben een kleine en gezellige voetbalclub. Binnen onze club krijgen we dagelijks te maken met geschreven en ongeschreven regels en voorschriften. De ongeschreven regels zijn vaak terug te voeren tot algemeen geldende normen en waarden. Ook binnen een vereniging als VVN hebben we natuurlijk met normen en waarden te maken. Veelal gaat het dus om regels die eigenlijk zo vanzelfsprekend zijn dat je ze niet op papier hoeft te zetten. Toch lijkt het handig als vereniging kenbaar te maken welke normen en waarden binnen de club gelden. Wat je hieronder te lezen krijgt is een samenvatting van een “gedragscode” zoals die door het bestuur van VVNederhorst in 2007 al is vastgesteld.

De normen en waarden zijn vooral gebaseerd op respect , voor trainers , medespelers, begeleiders, scheidsrechter, grensrechter , bestuursleden, tegenstander , eigenlijk dus voor iedereen. Maar ook eisen wij respect voor andermans spullen , vernielingen zijn volstrekt uit den boze! Respect lijkt een toverwoord , wat bedoelen wij daar eigenlijk mee? Niet alleen ontzag maar vooral het accepteren van opvattingen van iemand anders waar je het eigenlijk niet mee eens bent.

Let wel, voetballen doe je in de eerste plaats voor je plezier , winnen is leuk , maar ook verliezen is op z’n tijd onvermijdelijk. Ga daar altijd op een sportieve manier mee om.

Lees meer: Hoe we bij Voetbalvereniging Nederhorst met elkaar omgaan

Sporten doe je voor je plezier. Onze club, Voetbalvereniging Nederhorst wil ieder lid de optimale mogelijkheid bieden te genieten van de voetbalsport. Een vereniging waar iedereen zich thuis kan voelen, ongeacht de voetbalcapaciteiten, culturele achtergrond, sekse of leeftijd. Om dit mogelijk te maken hebben we in de praktijk ondervonden dat het nodig is een aantal regels met elkaar af te spreken hoe we met elkaar omgaan. Dit heeft geleid tot deze gedragscode die we in de praktijk willen hanteren en als leidraad willen gebruiken om goed met elkaar om te gaan. Ook is het bedoeld voor onze leden en andere belanghebbenden bij onze vereniging om hierin terug te vinden wat er van haar/hem verwacht wordt maar ook wat zij/hij van de vereniging mag verwachten. We hebben tenslotte te maken met een groot aantal mensen op een klein terrein, in een relatief kleine omgeving waar de opvatting van individuen over de wijze waarop je met elkaar omgaat niet voor iedereen dezelfde zijn. Daarom vinden we het als voetbalvereniging belangrijk deze vast te leggen in een document. Dit document is niet statisch. Het bestuur van voetbalvereniging Nederhorst pretendeert niet dat het met dit document in de hand alle regels zo goed heeft omschreven dat het de komende jaren op het gebied van gedragsregels kan doorstaan. Het is een dynamisch document dat telkens zal worden getoetst aan de dagelijkse praktijk en dat zal worden aangepast indien de praktijk hier om vraagt. Ook op dit terrein zitten we als vereniging in een leercurve.

PDF klein

Aan sportverenigingen worden steeds hogere eisen gesteld. Zo maar iemand voor een groep zetten om een team te begeleiden is niet voldoende meer. Spelers, maar zeker ook ouders, worden steeds mondiger, willen graag steeds meer invloed uitoefenen op het te voeren beleid en hebben over veel zaken een duidelijke mening of belangrijke vragen. Daarom is het zaak als vereniging een duidelijk beleid uit te stippelen, dit te bewaken en de juiste personen in te zetten die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering hiervan. Een belangrijk onderdeel binnen het beleid is de opleiding van onze jeugdspelers. De opleiding zal moeten geschieden volgens een opleidingsplan waarmee wij duidelijkheid verschaffen naar de leden, de spelers en ouders van leden van Voetbalvereniging Nederhorst (VV Nederhorst). Het moet de rode draad worden binnen de vereniging. Daarnaast wordt beschreven wat de vereniging van de leden en ouders van de leden mag verwachten. Hieronder is het plan op hoofdlijnen samengevat en is tevens een specifiek beleidsplan voor keepers te vinden.

Klik hier voor de uitgebreide versie van het voetbaltechnisch beleidsplan, dat is geschreven voor VV Nederhorst door VV Nederhorst.

Klik hier voor het technisch beleidsplan keepers.

Doelstelling

VV Nederhorst streeft naar de volgende voetbaldoelstellingen:

  • Het zijn van een amateurvereniging waar, voor zowel senioren (mannen en dames) als jeugdleden (jongens en meisjes), ruimte geboden wordt voor prestatiegericht en recreatief voetbal.
  • Sportiviteit, respect en spelvreugde staan centraal. Er is aandacht voor iedere speler, zodat iedereen de kans krijgt zijn/haar kwaliteiten zo optimaal mogelijk te benutten.
  • VV Nederhorst leidt langs de prestatiegerichte jeugdelftallen uiteindelijk op voor haar eerste elftal. Getalenteerde spelers vanuit de jeugd moeten goed opgeleid de stap kunnen maken naar de seniorenselectie.

De algemene doelstelling voor zowel prestatiegerichte als recreatieve teams is om het maximale uit iedere speler/speelster te halen op voetbalgebied. Dit willen wij realiseren door spelers/speelsters op hun eigen niveau te laten voetballen, met en tegen gelijkwaardige spelers.

Lees meer: VOETBALTECHNISCH BELEIDSPLAN 2014-2018

Gedurende seizoen 2011-2012 worden zoveel mogelijk wedstrijden op het kunstgrasveld gespeeld, de A1, B1 en C1 spelen hun thuiswedstrijden op veld 1. De wedstrijd coördinator Jeugd zorgt ervoor dat alle teams aan de beurt komen om op het kunstgras te spelen; Bij afgelasting die op vrijdagmiddag, zaterdagochtend plaatsvindt (ongeplande afgelasting): dienen de wedstrijden van de A1, B1 en C1 op het kunstgrasveld plaats te vinden, de overige wedstrijden die gelijktijdig met de A1, B1 en C1 plaatsvinden komen dan te vervallen. Alle overige op het kunstgras geplande wedstrijden kunnen doorgang vinden. Alle overige wedstrijden komen te vervallen. De wedstrijd coördinator jeugd overlegt dit met de Technisch Jeugd coördinator en zorgt voor de communicatie hiervan. Bij gepland afgelasting, zoals in de winterperiode, een afgelasting al eerder in de week bekend, stellen de wedstrijd coördinator jeugd en de technisch jeugd coördinator een schaduw programma op, waarbij zij proberen zoveel mogelijk teams aan het voetballen te krijgen. Bij een langere periode wordt hier een roulatieschema bijgehouden, zodat iedereen zo veel mogelijk aan bod komt. Dit programma wordt via de website gepubliceerd.

PDF klein

Op 29 oktober 2011 wordt het kunstgrasveld officieel geopend en in gebruik genomen. Hier zijn wij als Voetbalvereniging heel erg blij mee. Het kunstgrasveld zal zowel voor training als wedstrijden gebruikt gaan worden. Het veld is voorzien van bijbehorende faciliteiten, inclusief uitstekende verlichting. Zolang het gehele complex nog niet gereed is zal het kunstgrasveld als veld 3 genoemd blijven worden. Het kunstgrasveld heeft alle eigenschappen van een natuurgrasveld, het maken van slidings is derhalve geen enkel probleem. Voetballen kan/mag met gewone voetbalschoenen, behalve met stalen noppen/pins, deze zijn nadrukkelijk verboden! Wij willen natuurlijk lang en optimaal gebruik maken van dit nieuwe veld en hebben daarom mede op aangeven van de leverancier als bestuur enkele gebruiksregels opgesteld. Het is belangrijk dat alle leden en bezoekers weten welke regels gelden m.b.t. ons nieuwe kunstgrasveld. Deze regels worden ook vermeld op het bord bij de ingang van het kunstgrasveld.