nieuwbouw plattegrond

Organisatie

Met het aantreden van het Stichtingbestuur Voetbalcomplex Nederhorst (SVN) per januari 2011 is ook de organisatie met betrekking tot de nieuwbouw gewijzigd. De sinds enkele jaren actieve projectgroep van de Voetbalvereniging zal nu o.a. als adviseur gaan functioneren voor de stichting. De projectgroep bestaande uit de trekkers van de verschillende werkgroepen en de algemeen projectleider rapporteert via de algemeen projectleider aan het hoofdbestuur van de voetbalvereniging maar zal voor de nieuwbouw van het clubgebouw primair verantwoording afleggen aan het Stichtingbestuur. Het voetbalbestuur zal via haar leden de goedkeuring moeten vragen over de belangrijkste beslissingen die genomen moeten worden in relatie tot de realisatie van de nieuwbouw.

Err :

De afgelopen week heeft de firma BTZ in opdracht van de gemeente Wijdemeren gewerkt aan het verbeteren van de tijdelijke toegangsweg naar ons mooie complex. Na wat voorbereidende werkzaamheden kon er ondanks het mindere weer op vrijdag 6 december geasfalteerd worden. De foto’s van Jan van der Meer laten zien wat er zoal bij komt kijken. Het eindresultaat mag er weer zijn en we kunnen nu op een verantwoorde wijze van en naar het complex komen.

 

Err :

De afgelopen weken heeft de sloper  de oude kantine en kleedruimten met de grond gelijk gemaakt. Er is niets meer over van waar eens kampioenschappen zijn gevierd, feestavonden en bruiloften zijn gehouden, verdriet is gedeeld en vooral sterke verhalen aan de bar rond gingen en veel werd gelachen.

De bijgaande foto’s van Jan van der Meer  laten duidelijk zien dat iets wat ruim 40 jaar prima heeft gefunctioneerd binnen enkele weken geschiedenis is geworden en slechts  de herinneringen aan ons oude complex over blijven. Met enige weemoed nemen wij afscheid van een periode in de wetenschap dat we er een fraai en toekomst vast complex voor hebben terug gekregen.

serie11

Ter afsluiting van zijn jarenlange fotorapportages gedurende de hele bouwperiode van ons nieuwe voetbalcomplex treffen jullie hierbij een laatste serie foto’s aan genomen vanaf 6 mei tot en met de feestelijke opening op 26 mei. Dank aan Jan die ons vanaf de start van de aanleg van de velden tot aan de oplevering en feestelijke opening steeds heeft voorzien van fraaie fotorapportages.

Zo zijn er foto’s te bewonderen van het verhuizen en schoonmaken door ruim 30 vrijwilligers op 11 mei, de aanleg door Patrick Schoon van de beeld en geluidinstallatie, het opbouwen van de fototentoonstelling, het openen van deze tentoonstelling na de sponsorloop en de onthulling van de gedeeltelijk door de Rabobank gesponsorde fotowand, de afsluiting en diploma uitreiking van de TCW voetbalschool, het koeschijten op het oude hoofdveld met de winnaar in vak no. 5, het strijken van de vlag door Jan van der Meer, de spectaculaire veiling als afsluiting in de oude kantine, het jeugdtoernooi met aansluitend de feestavond met ook nog beelden van Arjan Robben, onze fraai aangeklede kantine dames en heren, de voorwedstrijd tussen de F1 pupillen van ‘s Graveland en Nederhorst, de selectie die wat mensen in het zonnetje zet, het afscheid van leider Johan Boor, RTL 7 sterren tegen Nederhorst 1 met een mooi afscheid van Jordy Boor als actief speler, het lintje voor de voorzitter, een mooie foto van het feestcommissie voor de ingang en onder de ballonnen, de officiële handeling middels het hijsen van de vlaggen door o.a. wethouder Jaap van Waveren en directrice van Kidswereld Willy Verweij, het bekend maken van de nieuwe naam van het voetbalcomplex “Meerzicht” door burgemeester Martijn Smit, het door Jaap Stam en Jaap van Waveren betreden van het gebouw en beelden van de druk bezochte receptie. Alles weer eens bekijkend kan er maar één conclusie mogelijk zijn het was geweldig en Jan bedankt voor de vele mooie foto’s gedurende de afgelopen jaren.

Err :

 

Met deze serie foto’s sluiten wij de rapportages af die wij gedurende het gehele nieuwbouwproces hebben gemaakt. Een speciaal woord van dank aan onze fotograaf Jan van der Meer is hiermede op zijn plaats. De oplevering heeft plaatsgevonden en het gebouw is overgedragen aan het Stichting bestuur. Er wordt druk gewerkt aan het afronden van de restpunten. Ook wordt er druk gewerkt om het parkeerterrein op tijd gereed te hebben. In het gebouw wordt de laatste hand gelegd m.b.t. het inrichten van alle ruimten. Op 11 mei gaan vrijwilligers al vast het nodige verhuizen en het gebouw schoonmaken zodat alle festiviteiten die gepland staan in de week van 18 tot en met 26 mei op tijd kunnen beginnen.

De foto’s laten achtereenvolgens het volgende zien; graafwerkzaamheden voor aanleg parkeerterrein met zicht op de ingegraven vuilcontainer, het betegelde gedeelte bij de tribune en uitgang naar het kunstgrasveld, tegelen van tussen gedeelte naast miniveld, overzicht van het af te graven parkeerterrein, een klein gedeelte van de gietvloer aangebracht in de kleedruimten en gang, een uitleg door de E installateur aan een groep vrijwilligers van onze club, de formele overdracht van de architect Roel Visser aan de voorzitter van SVN Maarten Verhoeven, aannemer Schipper overhandigt bij de oplevering een taart, Gerard Baar overhandigt het eerste exemplaar van zijn boek “ Van Weiland tot Stadion” aan voorzitter Ad van Benschop, het opleverdocument, de Nederhorst stand op Koninginendag met de verkoop van stoeltjes, loten voor Schijt je Rijk en het boek, Piet en Jos bezig met de montage van de tribunestoeltjes, Adri, Willem en Ad ook actief hiermee en uitrustend na gedane arbeid, De ruimte onder de tribune met de nieuwe ballenlockers, het bord onder de tribune waar de veldverlichting geschakeld moet woorden is nog even een puzzel, de bestrating en beplanting van het parkeerterrein en de inrichting van een standaard kleedruimte en de hoofdkleedruimte met stoeltjes.

Het project is bijna voltooid en het wordt een prachtig geheel waar we als vereniging en Nederhorst den Berg trots op mogen zijn.

Ad van Benschop

Err :

Deze 9e serie foto’s laten duidelijk zien dat het nieuwe clubgebouw bijna gereed is. Op 19 april zal Bouwmij Schipper gaan opleveren aan de directie en wordt het gebouw formeel overgedragen aan de Stichting Voetbalcomplex Nederhorst. De bouwwerkzaamheden zijn dan nog niet allemaal klaar en de aannemer krijgt nog enkele weken de tijd om de restpunten weg te werken. VVN/SVN zullen dan nog de bar installatie, keuken, geluid, kleedruimten inrichting en tribune stoeltjes moeten afmaken cq gaan monteren. Voldoende werk dus nog. Ook wordt er hard gewerkt aan alle bestratingen en het parkeerterrein. Zoals het er nu naar uitziet willen we op 11 mei een grote schoonmaakdag en verhuisdag organiseren. Iedereen wordt gevraagd hier aan mee te willen werken.

De foto’s laten achtereenvolgens zien de montage van de trapleuning, het aanbrengen van de buitenbeplating en aanbrengen verlichting in de kap van de tribune, het trafohuisje waar vandaan de stroom wordt onttrokken, de schilder bezig met behangwerk, het graven van het benodigde trace voor de hoogspanningskabel, het aanbrengen van het plafondgedeelte in de doucheruimten, de loodgieter met het afmonteren van de douchekoppen, het aanbrengen van de systeemplafonds op de verdieping, de liftmonteur die zich afvraagt hoe zit het ook alweer, de keukenleverancier bezig met het plaatsen van de nieuwe apparatuur, de terugkerende kleurstelling in het gebouw van de clubkleuren rood, geel en wit, een nostalgie foto van ons oude vertrouwde onderkomen, het aanbrengen van de leuningbuisprofielen op het buitenterras, de nieuwe bar in aanbouw en de eerste bestratingswerken rondom het gebouw. Het resultaat mag er zijn!!!

 

Pagina 1 van 2

Fotoseries

SVN

Voorzitter; Maarten Verhoeven
(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)
Leden; Rin van der Molen, Andre Siewertsen en Peter van Gilst

De stichting (SVN) heeft statutair ten doel: het ten behoeve van Voetbalvereniging Nederhorst, en waar mogelijk andere natuurlijke personen en rechtspersonen, gelegenheid geven tot sportbeoefening, met name door het ter beschikking stellen van Voetbalcomplex Nederhorst of onderdelen daarvan.

-SVN richt zich in eerste instantie op de onderhandelingen met GW. SVN beoogt te komen tot een realistisch huurcontract betreffende de velden en tot een exploitabel gebouw (waarvoor GW het budget beschikbaar stelt en waarvan SVN de eigenaar wordt).

-SVN zal hiervoor samen met VVN de sponsoraanpak professionaliseren, additionele inkomen genererende activiteiten ontplooien en zelfwerkzaamheid betreffende onderhoud gebouw / velden organiseren.

Website SVN

www.stichtingvoetbalcomplexnederhorst.nl

Werkgroepen

Algemeen projectleider VVN: Ad van Benschop (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.)

Werkgroep Gebouwen
Trekker: Remco Boshuizen.
( Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. )
Overige leden n.t.b.
- Bouwbegeleiding van opstellen PvE naar ontwerp naar realisatie en oplevering
clubgebouw en kleedlokalen
- Sparingpartner richting architekt, aannemer, installateur
- Kwaliteitsbewaking in uitvoering
- Zelfwerkzaamheid in beeld brengen
- Beoordelen kostenbegrotingen, m/m werk, etc.

Werkgroep inrichting gebouwen
Trekker: Oscar Verheul. (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) Overige leden; Leo den Broeder, Renee
Versluis, Ellen Stalenhoef en n.t.b.
- Alle losse en vaste inrichting van alle ruimten
- Meubels, keuken, bar, opslag, verzorging, kleedlokalen, bestuurskamer, etc.
- Overleg met horeca leveranciers
- Verlichting, apparatuur w.o. beamer, stereo, etc.

Werkgroep terreinen
Trekker: Ronald Verheul.(Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. ) Overige leden: Ralph van Leeuwen en
n.t.b.
- Bepalen van toe te passen kunstgras
- Welke veld wordt het hoofdveld, welke trainingsveld
- Inrichting velden w.o. looppaden, dug-outs, verlichting, omheining, afzettingen, vlaggenmasten, etc.
- Parkeervoorzieningen voor auto’s, brommers en fietsen.
- Beveiliging complex t.a.v. toegang afrasteringen;

Werkgroep Logistiek
Trekker: Ralph van Leeuwen (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) Overige leden n.t.b.
- Voorbereiden overgang van oud naar nieuw complex
- Operationeel houden van het complex tijdens de bouwfasen
- Overleg met organisaties van toernooien over al of niet beperkingen
- Tijdige verplaatsing dwergenveld door gemeente. Na eind mei en voor 1 sept. 2009