Voetbalvereniging Nederhorst kent de volgende categorieën spelende leden:

Soort lid Omschrijving Contributie²
Bergse Dwergen Dwerg  € 66,00
Jeugd veldvoetbal Onder 11-speler  € 134,00
  Onder 15-speler  € 156,00
  Onder 19-speler  € 176,00
Senioren veldvoetbal Senioren in de leeftijd vanaf 19 jaar  € 229,00
  Senioren in de leeftijd vanaf 19 jaar, trainend lid  € 111,00
Senioren zaalvoetbal Senioren in de leeftijd vanaf 19 jaar  € 207,00
Gemengd senioren lid Senioren die zowel veld- als zaalvoetbal spelen  € 372,00

Het contributiebedrag wordt verhoogd met € 10,= administratiekosten indien geen machtiging tot automatische incasso wordt afgegeven.

Naast spelende leden kent de voetbalvereniging Nederhorst ook niet-spelende leden en wel de navolgende soorten:

Soort lid Omschrijving Contributie
Stamleden Leden van de vereniging die niet actief voetballen  € 50,00
Donateurs Leden die geen officiële sponsor zijn maar de vereniging wel financieel ondersteunen  € 25,00
Ereleden Leden die hiertoe door het bestuur benoemd worden Geen
Leden van verdienste Leden die hiertoe door het bestuur benoemd worden Geen

De contributie inning, in geval van automatische incasso, voor de eerste helft van het seizoen zal in september plaatsvinden en voor de tweede helft van het seizoen zal dit in januari zijn.

Bij betaling op een andere wijze dan via automatische incasso moet het totale bedrag voor 01-oktober betaald zijn.

Openstaande contributies en boetes 

M.i.v. het seizoen 2014-2015 heeft het bestuur besloten eerder tot het inschakelen van een incasso bureau over te gaan. Het kost de ledenadministratie, secretaris en penningmeester te veel tijd om achter dit soort gevallen aan te gaan. Het bestuur hanteert hierin de volgende stappen:
In geval van facturatie:
     1 Verzending factuur met betalingstermijn van 4 weken
     2 Verzending herinnering indien betalingstermijn is overschreden
     3 Overdracht aan incassobureau indien betalingstermijn van herinnering is overschreden
In geval van automatische incasso:
     1 Uitvoeren van incasso opdracht
     2 Bij weigering van incasso zal een factuur met betalingstermijn van 4 weken worden verzonden.
     3 Verzending van herinnering indien betalingstermijn is overschreden
     4 Overdracht aan incassobureau indien betalingstermijn van herinnering is overschreden
De incassokosten zullen doorbelast worden en bij het reeds verschuldigde bedrag komen. Bovendien kunnen deze leden door het bestuur van voetbalvereniging Nederhorst worden uitgesloten van deelname aan oefen-, competitie- en bekerwedstrijden totdat er betaald is. Zorg dus voor een tijdige betaling!